Cửa hàng Tấm đan btct

Tấm đan btct

Liên hệ

Tấm đan bê tông cốt thép rãnh B300, B400

Tấm đan bê tông cốt thép là gì?

Tấm đan bê tông cốt thép là loại cấu kiện được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, các công trình cầu đường hoặc các công trình thi công khác phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng.

Tấm đan bê tông cốt thép thường được đúc sẵn thành từng tấm riêng biệt, cũng có trường hợp tấm đan bê tông được đổ trực tiếp tại công trường và sử dụng tại chỗ khi đã đạt yêu cầu.

Tấm Đan Bê Tông Cốt Thép Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn

Phân loại tấm đan bê tông cốt thép

Người ta thường phân loại tấm đan bê tông dựa theo kích thước, theo mục đích sử dụng, độ dày …, cụ thể:

Những tấm đan có kích thước 500x1000x100 thường được sử dụng nắp cho rãnh thoát nước B300 và B340

Những tấm đan có kích thước 600x1000x100 thường được sử dụng nắp cho rãnh thoát nước B400