Cửa hàng Tấm đón nước

Tấm đón nước

Liên hệ

Tấm đón nước kt: 300x500x50

Tấm đón nước là gì

Tấm đón nước hay còn gọi là tấm đan rãnh bê tông để lắp đặt cho các rãnh rãnh bê tông thoát nước, rãnh thu nước, hào kỹ thuật và rãnh thu nước mặt đường,

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau, tấm đan bê tông cũng có rất nhiều chủng loại khác nhau về kích thước, về độ dày, về cấu tạo và về cốt thép của tấm đan

2.Các sản phẩm tấm đan bê tông đúc sẵn

– Tấm đan 500x1000x100 thường được sử dụng nắp cho rãnh thoát nước B300 và B340
– Tấn đan 600x1000x100 thường được sử dụng nắp cho rãnh thoát nước B400
– Đan rãnh 300x500x60 thường sử dụng tại mép đường giáp với phần lắp đặt bó vỉa 
– Tấm đan cho các sản phẩm đúc sẵn, mương máng thoát nước khác